Product Category

Online Support

2829/3B Highway No.1A, An Phu Dong Ward, Dist 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel 1: (08) 3719 8641 (124)
Tel 2: (08) 3719 8641 (124)
Fax: (08) 3719 8645
Hotline 1: 0908 246 499 ( Mr Dung)
Hotline 2: 0908 128 923 (Mr Thuan) 0936347658 (Mr Hien)
Call Van Dung
Van Dung

VIDEO CLIP

MÁY VÁT MÉP HAI ĐẦU

   

 

 

DEF-FA/52+BTM

 

 

 

DEF-FA/76-V

 

Model

DEF-FA/52

DEF-FA/52+BTM

DEF-FA/60-TM

DEF-FA/76-V

DEF-FA/76-V+BTM

DEF-FA/90+BTM

Chiều dài làm việc (mm)

Khoảng cách tiêu chuẩn 150~1500

Khoảng cách mở rộng 150~1500

Khoảng cách mở rộng 150~2000

Khoảng cách tiêu chuẩn 1000~7500

Khoảng cách tiêu chuẩn 200~1000

Khoảng cách làm việc 200~2000

Khoảng cách mở rộng 200~3000

Khoảng cách tiêu chuẩn 300~1000

Khoảng cách mở rộng 300~2000

Khả năng làm việc (mm)

Ống: Ø12~Ø60

Độ dày: 3

Sắt đặc: Ø9~Ø30

Ống: Ø12~Ø60

Độ dày: 2

Ống: Ø16~Ø76

Độ dày: 3

Sắt đặc: Ø16~Ø30

Ống: Ø50~Ø90

Độ dày: 4.5

BTM (mm)

1/Ø12~Ø26

2/Ø18~Ø32

3/Ø24~Ø46

4/Ø40~Ø57

 

1/Ø16~Ø26

2/Ø18~Ø32

3/Ø24~Ø46

4/Ø40~Ø57

5/Ø50~Ø76

5/Ø50~Ø90

Áp suất không khí

6~8kg/cm2

6~8kg/cm2

6~8kg/cm2

6~8kg/cm2

Trọng lượng (kg)

Máy: 1250

Bộ cấp phộ

 BTM: 1400

Máy: 2000

Máy: 1470

Bộ cấp phôi

 BTM: 1720

Bộ cấp phôi

BTM: 2200

Kích thước (mm)

Máy

2560*1200*1800

Bộ cấp phôi BTM

2560*2480*1800

Máy

9690*1210*1040

Máy

2560*1220*1800

Bộ cấp phôi BTM 2560*2580*1800

Bộ cấp phôi BTM 3760*2950*1630

Joomla Templates - by Joomlage.com