Máy cắt laser thép cuộn dòng U5

Yêu cầu báo giá MÁY CẮT LASER THÉP CUỘN DÒNG U5 U5 áp dụng cho cuộn dây kim loại tiêu chuẩn. Sau khi tháo cuộn và làm phẳng, vật liệu được chuyển đến bộ phận cắt để nạp và cắt thông qua cấu trúc máy công cụ đặc biệt và xuất ra thông qua bệ […]

Máy cắt laser thép cuộn dòng U4

Yêu cầu báo giá MÁY CẮT LASER THÉP CUỘN DÒNG U4 U4 áp dụng cho cuộn dây kim loại tiêu chuẩn. Sau khi tháo cuộn và làm phẳng, vật liệu được chuyển đến bộ phận cắt để nạp và cắt thông qua cấu trúc máy công cụ đặc biệt và xuất ra thông qua bệ […]

Máy cắt laser thép cuộn dòng U3E

Mã số 1 Mã số 2 Mã số 3 Yêu cầu báo giá MÁY CẮT LASER THÉP CUỘN DÒNG U3E HỆ THỐNG CẮT LASER CUỘN U3E áp dụng cho cuộn dây kim loại tiêu chuẩn. Sau khi tháo cuộn và làm phẳng, vật liệu được chuyển đến bộ phận cắt để nạp và cắt thông […]

Máy cắt laser thép cuộn dòng U3

Yêu cầu báo giá HỆ THỐNG CẮT LASER CUỘN U3 áp dụng cho cuộn dây kim loại tiêu chuẩn. Sau khi tháo cuộn và làm phẳng, vật liệu được chuyển đến bộ phận cắt để nạp và cắt thông qua cấu trúc máy công cụ đặc biệt và xuất ra thông qua bệ truyền động […]

Máy cắt laser thép cuộn dòng U2

Yêu cầu báo giá U2 áp dụng cho cuộn dây kim loại tiêu chuẩn. Sau khi tháo cuộn và làm phẳng, vật liệu được chuyển đến bộ phận cắt để nạp và cắt thông qua cấu trúc máy công cụ đặc biệt và xuất ra thông qua bệ truyền động để phân loại và dỡ […]