Máy gia công nhôm JIH

Máy gia công trung tâm
Máy cắt nhôm 2 đầu
Máy cắt nhôm tự động