VME Exhibition 2018
VME Exhibition 2018

Ngày 8-10 tháng 8 năm 2018, tai cung văn hóa 29 Trần Hưng Đạo HN