Máy dập khung chữ H kích thước bàn lớn

DTH-160 DTH-250 DTH-400 Yêu cầu báo giá Độ cứng cao và thiết kế kết cấu nặng: sử dụng phân tích cơ động học, mô phỏng và tối ưu hóa cấu trúc, thiết kế hạng nặng với công suất trên 25%, sự kết hợp tốt nhất và hoàn hảo của các cấu trúc có độ cứng […]

Máy dập khung chữ C kích thước lớn

DTI-110 DTI-200 DTI-250 Yêu cầu báo giá Độ cứng cao và thiết kế kết cấu nặng: sử dụng phân tích cơ động học, mô phỏng và tối ưu hóa cấu trúc, thiết kế hạng nặng với công suất trên 25%, sự kết hợp tốt nhất và hoàn hảo của các cấu trúc có độ cứng […]

Máy dập khung chữ H – Model DPH: 80-600 tấn

DPH-80 DPH-160 DPH-200 Yêu cầu báo giá Độ cứng cao và thiết kế kết cấu nặng: sử dụng phân tích cơ động học, mô phỏng và tối ưu hóa cấu trúc, thiết kế hạng nặng với công suất trên 25%, sự kết hợp tốt nhất và hoàn hảo của các cấu trúc có độ cứng […]

Máy dập khung chữ H – Model DPD: 80-400 tấn

DPD-80 DPD-160 DPD-260 Yêu cầu báo giá Độ cứng cao và thiết kế kết cấu nặng: sử dụng phân tích cơ động học, mô phỏng và tối ưu hóa cấu trúc, thiết kế hạng nặng với công suất trên 25%, sự kết hợp tốt nhất và hoàn hảo của các cấu trúc có độ cứng […]

Máy dập khung chữ C – Model DPI:15-400 tons

DPI-60 DPI-110 DPI-260 Yêu cầu báo giá Độ cứng cao và thiết kế kết cấu nặng: sử dụng phân tích cơ động học, mô phỏng và tối ưu hóa cấu trúc, thiết kế hạng nặng với công suất trên 25%, sự kết hợp tốt nhất và hoàn hảo của các cấu trúc có độ cứng […]